Przykładowe zagadnienia, które poruszamy w ramach naszych spotkań warsztatowych:

 • strategiczny employer branding
 • candidate & employee experience w praktyce
 • employer branding w social media
 • skuteczne materiały rekrutacyjne
 • personal branding dla HR/rekruterów wewnątrz i na zewnątrz organizacji
 • zarządzanie wizerunkiem pracodawcy – narzędzia wewnętrzne (najbliższe otoczenie, grupy docelowe i konkretne narzędzia)
 • nowoczesne formy komunikacji, np. social media
 • strategia EB – model budowania wizerunku pracodawcy – analiza stanu obecnego, grupa docelowa, cele, narzędzia, dobór komunikacji, strategia i harmonogram działań – określenie odpowiedzialności, wdrożenie i ewaluacja
 • budowanie zaangażowania pracowników
 • onboarding w procesie budowanie wizerunku
 • gamifikacja jako narzędzie zwiększenia zaangażowania i motywacji pracowników
 • CSR w EB – jak być firmą odpowiedzialną społecznie