GDA

22-23 LUTEGO
2018 r.

GDAŃSK

WarsztatyEB GDA 2018
WWA

26-27 KWIETNIA
2018 r.

WARSZAWA

WarsztatyEB WWA 2018
POZ

24-25 MAJA
2018 r.

POZNAŃ

WarsztatyEB POZ 2018