WWA

1-2 CZERWCA

EDUCONCEPT

WarsztatyEB WWA 2016
KAT

20-21 LIPCA

SZCZEGÓŁY WKRÓTCE

WarsztatyEB WRO 2016
GDA

24-25 SIERPNIA

HOTEL IBIS

WarsztatyEB KRK 2016